Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nin, mobil ve masaüstü cihazındaki uygulama veya Diyetetik Gıda Danışmanlık Eğitim ve Turizm Tic. Ltd. Şti. Kuruluşuna ait tüm internet site ve platformları üzerinden ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI’ya ait online.formeo.com.tr elektronik ticaret internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) girerek satın almak istediği aşağıda belirtilen hizmetlerin ALICI’ ya sunumu ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’ yi İNTERNET SİTESİ’ nde onayladıktan sonra, satın aldığı hizmet (ler)’in bedeli ve masrafları kredi kartı yöntemi ile tahsil olunur.

Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Adı : DİYETETİK GIDA DANIŞMANLIK EĞİTİM VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi: Angora Bulvarı No:60 / BEYSUKENT / ANKARA
Telefon :4363909
Email : bilgi@formeo.com.tr
1.2. Alıcı
Adı:
Soyadı:
TC No:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait online.formeo.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin satışı ve sunumu ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, sunum koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet satın aldığını is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
online.formeo.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından yapılan satın alıma ilişkin olarak düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme/Sunum Bilgileri
Elektronik ortamda alınan hizmet/hizmetlerin cinsi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, hizmet alacak kişi, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde,satın alımı durdurma hakkını saklı tutar. SATICI satın alma ve satışta sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde satışın yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için satışı iptal eder.
Alınan Hizmet /Hizmetler
Adı, kodu: ……………………………… adet
Toplam Satış Bedeli: …………………………………………………. -TL
Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi:
Telefon Numarası:
Teslim Edilecek Adres:
Fatura Edilecek Kişi/Kurum:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi:
Vergi Sicil Numarası:
Kargo Ücreti: …………………………………………………………-TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından hizmetin satın alındığı tarihtir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı ve ileriye etkili olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler online.formeo.com.tr’den satın alım yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını sehven/kasten yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından online.formeo.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayn dan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.4. online.formeo.com.tr ‘ den kredi kartı(Visa, MasterCard vs. ) ile satın alım yapılabilir. Satın alma tarihinden itibaren üç gün içinde ödemesi alınamayan satışlar iptal edilir. Satışların işleme alınma zamanı,kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı tarih itibariyle 7 iş günü içerisindedir.
5.5 Hizmetin başlama tarihi, ücretsiz ön görüşme akabindeki tahlil sonuçlarının bilgi@formeo.com.tr mail adresine iletildiği an itibari ile 7 iş günü içerisindedir.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, hizmet satın almakla birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, online.formeo.com.tr internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu online.formeo.com.tr hizmet sunum prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Madde 7- Satış Alma/Ödeme Prosedürü
Satın Alma:
Satın alınan hizmetlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle satın alma tamamlanmadan, önce alıcıya onay maili gönderilir. Onay maili gönderilmeden hizmet satışı yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Satışların işleme alınma zamanı, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andan itibaren 7 iş günüdür.
Hizmetin sunulmaya başlaması için ödeme satıcının hesaplarına geçmiş olmasına rağmen alıcı tarafından ücretsiz ön görüşme esnasında istenmiş olunan tahlil sonuçlarının bilgi@formeo.com.tr ‘ye gönderilmiş olması gerekmektedir.

 İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin sağlanamayacağı durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve ücrette hizmet sunulabilir ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya satın alma iptal edilebilir.
Sözleşme konusu hizmetin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek, hizmetin henüz ifa edilmemiş kısmına ilişkin ödemiş olduğu bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Sözleşme konusu hizmet; ilk satın alım tarihi itibariyle ücretsiz ön görüşme ile birlikte toplam beş görüşmeyi, sonraki her bir satın alım için dört görüşmeyi içerir.

Ödeme:
Alıcı online.formeo.com.tr ’de, yalnızca kredi kartı ile ödeme yapabilecektir.
Hizmetin satışından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini Satıcı’ ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine satılmış hizmet bedelini 3 iş günü içinde Satıcı’ ya ödemesi zorunludur.
ALICI kredi kartı ile ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Hizmet Sunum Prosedürü
Hizmet/Hizmetler alıcıya Zoom / Skype uygulamalarından seçecek olduğu herhangi biri aracılığıyla sunulacaktır.
Hizmetin sunulmaya başlaması için ödeme satıcının hesaplarına geçmiş olmalı , ödeme hesaba geçmiş olmasına rağmen ücretsiz ön görüşme esnasında istenmiş olunan tahlil sonuçlarının alıcı tarafından bilgi@formeo.com.tr ‘ye gönderilmiş olması gerekmektedir.
Sözleşme konusu hizmet; ilk satın alım tarihi itibariyle ücretsiz ön görüşme ile birlikte toplam beş görüşmeyi, sonraki her bir satın alım için dört görüşmeyi içerir.

Madde 9- İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
9.1-Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
9.2-Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
9-3 SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

Madde 10- Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır..

Madde 11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

.